Noslēdzu rokasnaudu par jauniem īpašumiem un gribēju jums viņus parādīt. Māja Brīvības iela ar diezgan eklskluzīvu ieeju.